Kto v Európe má najzdravšie zuby?

Štúdia vykonaná v európskych krajinách zistila, že najzdravšie zuby v Európe majú ľudia v Taliansku, Nemecku a Španielsku.

Zdravie zubov bolo hodnotené u obyvateľov 24 členských štátov Európskej únie, plus Veľkej Británie a Švajčiarska. Krajiny boli pre potreby prieskumu radené na základe dostupných údajov o zdraví zubov a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Do hodnotenia vstupovala aj dostupnosť stomatologických zariadení a stomatologických škôl, aplikovanie fluoridácie ako aj konzumovanie alkoholu, cukru a tabaku.


Poradie tých najlepších

Na 1. mieste sa umiestnilo Taliansko.
Bolo zistené, že obyvatelia majú k dispozícii veľký počet stomatologických zariadení – 77 na 100 000 obyvateľov.
Prieskum ukázal, že v Taliansku je priemerná ročná spotreba alkoholu 7,5 l na osobu vo veku 15+.
Ďalej že 23,7% Talianov vo veku 15 a viac rokov sú fajčiari a že priemerná spotreba cukru na osobu je 27,2 kg za rok.

Na 2. mieste skončilo Nemecko.
V krajine je k dispozícii 82 stomatologických zariadení na 100 000 obyvateľov.
Prieskum ukázal, že v Nemecku je priemerná ročná spotreba alkoholu na osobu takmer dvojnásobná ako v Taliansku (13,4 l).
V krajine fajčí 30,6% ľudí vo veku 15+, a že priemerný Nemec ročne spotrebuje 36,9 kg cukru.

3. miesto obsadilo Španielsko.
Krajina má 72 stomatologických zariadení na 100 000 obyvateľov.
Prieskum ukázal, že ročná spotreba alkoholu u osôb vo veku 15+ je 10 l na osobu.
29,3% osôb z rovnakej vekovej skupiny sú fajčiari a že priemerný Španiel spotrebuje ročne 23,5 kg cukru.


Poradie tých najhorších

Na najnižších priečkach bolo podľa prieskumu Lotyšsko, Chorvátsko a Slovensko a obyvatelia všetkých týchto troch krajín vykazovali zlé orálne zdravie.
Skóre Lotyšska bolo 3,4, Chorvátska 4,2 a Slovensko malo absolútne najhoršie skóre stavu chrupu 5,1.

Zaujímavosťou bolo, že Grécko, ktoré obsadilo podľa prieskumu 16. miesto, má najväčší počet stomatologických zariadení – 125 na 100 000 obyvateľov – ale aj najvyššie percento užívateľov tabaku, 43,4%.
Ďalšia prekvapujúci záver bol ten, že Švajčiarsko sa v prieskume umiestnilo na 15. mieste a bolo zistené, že má najvyššiu spotrebu cukru, 49,5 kg na obyvateľa ročne.

 

Redakčná poznámka: Členské štáty EÚ Česká republika, Cyprus a Luxembursko, neboli do prieskumu zahrnuté, pretože podľa vedcov neboli k dispozícii údaje potrebné pre porovnanie.

Článok bol upravený a prevzatý z portálu Dental Tribune.

Autor fotky: Shiny Diamond na Pexels

 

NÁŠ TIP

Z vyššie uvedeného výskumu vychádzajú pre nás Slovákov hrozivé informácie a desivé a určite nelichotivé prvenstvá.
Ak máte záujem udržiavať svoje dentálne zdravie v dobrej kondícii a pod odborným dohľadom profesionálov, vyberte si zo širokej ponuky balíčkov a objednajte si u nás termín

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Viac informácii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close