Druhé vydanie

Slovenská komora zubných lekárov v týchto dňoch vydala prepracované druhé vydanie Národných odporúčaní pre prevenciu zubného kazu u detí a dorastu.

V kontexte  progresu zubného lekárstva  neustále rastie počet nových vedeckých poznatkov a výsledkov klinickej praxe. Vzhľadom na ich množstvo nie je možné všetky absorbovať. Už pri prvom vydaní v novembri 2017 sme sľúbili, že tento manuál budeme aktuálne dopĺňať.

 

Zdravotná gramotnosť

Jednou z úloh zdravotnej starostlivosti o pacienta je zvyšovanie úrovne zdravotnej gramotnosti v oblasti ústneho zdravia. Táto činnosť má byť kontinuálna, po celý život  postupne od ročného dieťaťa cez špecifiká jednotlivých vekových období, na prísne individuálnom princípe. Aktuálnosť tejto úlohy vychádza z nedostatočného stavu ústneho zdravia u nás, ale aj vysokého percenta populácie detí a dospelých, ktorí nenavštevujú pravidelne zubného lekára a vystavujú sa negatívnemu ovplyvneniu celkového zdravia.

Vychádzali sme z najnovších odporúčaní  Európskej asociácie detského zubného lekárstva (EAPD) založených na vedeckých poznatkoch overených klinickou praxou. Zubné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý sa má riadiť jednotnými postupmi najmä v oblasti primárnej prevencie. Dodnes sa často stretávame s rozdielnymi odporúčaniami pre pacientov zo strany zdravotníkov, a preto veríme, že Národné odporúčania zjednodušia orientáciu zubným lekárom v množstve údajov.

 

Veľa cukru od malička

Celosvetovo, narastajúci výskyt zubného kazu raného detstva (ECC – early childhood caries), vo väčšine krajín znepokojuje odborníkov. Hlavnou príčinou je nadmerná konzumácia voľných cukrov od narodenia. Riešením bolo prijatie Bangkokskej deklarácie na jeseň 2019 s odporúčaniami na zníženie výskytu a rizika zubného kazu v ranom detstve. Slovenská republika sa pripojila k tejto deklarácii a podporuje jej 4 kľúčové oblasti. Jednou z nich je zabezpečiť poskytovanie prvých informácií v prvom roku dieťaťa, v spolupráci so všeobecnými lekármi pre deti a dorast, a tým  začať komplexnú preventívnu starostlivosť. (Zubný lekár 4/2020)

Krok, ktorý nás môže posúvať dopredu je spolupráca s pediatrami primárnej starostlivosti, ktorým sa zmenou zákona 577/2004 MZ SR od 21.5.2020 ukladá povinnosť informovať rodiča 11-12-mesačného dieťaťa o potrebe prvej návštevy u zubného lekára a v nasledujúcej návšteve vyžiadať informáciu o návšteve.  

Primárna prevencia zubného kazu dieťaťa musí začať v tehotenstve starostlivosťou o ústne zdravie ženy. V tomto období je potrebné začať s edukáciou o hygiene ústnej dutiny dieťaťa od narodenia do jedného roku dieťaťa. Pre uľahčenie sme doplnili o prílohu „Náplň preventívnej prehliadky v tehotenstve a edukáciu“.

Redukcia voľných cukrov obsiahnutých najmä v nápojoch podávaných deťom od smädu, je ďalšou významnou časťou primárnej prevencie zubného kazu, ako aj zloženie potravy a nápojov v prevencii erózie. Pomôckou pre stanovenie liečebného plánu je Výživový dotazník pre stanovenie rizika kazivosti a dotazník pre klinickú diagnostiku erózie skloviny. 

Za autorský kolektív Vám veľa úspechov v prevencii želá  Neda Markovská.

Tu je k dispozícii celý dokument

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Viac informácii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close